Kaihi ja ikänäkö tulevat kaikille – miten niitä voidaan hoitaa?

Kaihi ja ikänäkö tulevat ajan myötä kaikille. Ikänäkö alkaa yleensä noin 40-vuotiaana ja kaihi 60 ikävuoden jälkeen. Ikänäön oireet alkavat, kun silmän mykiö ei enää jousta tarpeeksi. Kaihi puolestaan johtuu mykiön samentumisesta.

Kaihi hoidetaan aina kaihileikkauksella, ja ikänäköä voidaan korjata linssileikkauksella. Vaikka leikkauksista puhutaan eri termeillä, ne ovat teknisesti täysin sama toimenpide.

Kaihi- ja linssileikkauksessa silmän oma mykiö poistetaan ja tilalle vaihdetaan tekomykiö, kertoo Medilaserin silmäkirurgi Antti Viljanen.

Tekomykiöillä voidaan paitsi hoitaa kaihi, myös korjata taittovirheitä, eli esimerkiksi ikänäköä ja hajataittoa. Leikkauksen jälkeen voi siis päästä kokonaan eroon silmälaseista. Sopivin tekomykiö valitaan aina yhdessä silmälääkärin kanssa.

Ajoissa leikattu kaihi palvelee pidempään

Joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on näköä haittaava kaihi. Sen tunnetuin oire on sumea näkö.

Kaihi voi aiheuttaa myös häikäisyä ja pimeänäön heikkenemistä. Värit voivat haalistua ja joskus silmään tulee yhdellä silmällä näkyviä kaksoiskuvia, Antti Viljanen kuvailee.

Kaihi voidaan leikata heti, kun se on todettu ja siitä koituu haittaa.

Ei ole mitään lääketieteellistä perustetta sille, että odotetaan näön merkittävää heikentymistä ennen leikkausta. Kun kaihi leikataan ajoissa, hyvästä näöstä ehtii nauttia pidempään, Viljanen toteaa.

Julkisella puolella kaihileikkaukseen pääsyä voi joutua odottamaan melko pitkään. Silloin vaihtoehtona on hoitaa kaihi yksityisellä silmäklinikalla.

Linssileikkaus on pysyvä ratkaisu ikänäön korjaamiseen

Ikänäkö tarkoittaa yleensä lähinäön heikentymistä, joka ilmenee esimerkiksi lukemisen vaikeutena. Ikänäköä on mahdollista korjata silmälaseilla, piilolinsseillä, laserleikkauksella tai linssileikkauksella.

Linssileikkauksessa silmään voidaan vaihtaa monitehoinen tekomykiö. Sen avulla voi nähdä lähelle ja kauas ilman silmälaseja.

Monitehoisen tekomykiön saaneista potilaista vain 5–8 % tarvitsee silmälaseja arjessaan, kertoo Silmäaseman silmäkirurgi Anssi Poussu.

Linssileikkaus on pysyvä ratkaisu ikänäön korjaamiseen. Linssileikkauksen läpikäyneet eivät tarvitse enää myöhemmin kaihileikkausta, sillä tekomykiöön kaihia ei voi enää tulla.

Linssileikkausta suositellaan yleensä yli 50-vuotiaille.

Silmälääkäriin kannattaa mennä heti, kun kokee arkea haittaavia silmäoireita, Poussu sanoo.

Yksilöllisesti paras ratkaisu löydetään yhdessä asiantuntevan silmälääkärin kanssa.

Lue lisää näköön liittyvistä ongelmista näkö55.fi ja keskustele silmälääkärisi kanssa.

N11902954866